پمپ های عمودی طبقاتی فشار قوی

 

پمپ هاي عمودي به دليل جاي گيري كم و استفاده از سيل مكانيكي(عدم نشتي و افزايش راندمان) كاربردهاي گسترده اي در صنعت پيدا كرده اند. در كنار اين مزايا، این نوع پمپها داراي مسائل ويژه اي نيز هستند. لزوم افزايش دقت هاي طراحي و ساخت بدليل استفاده از سيل مكانيكي، وجود محور عمودي با ياتاقان هاي بالشتكي و خطر پديده ناپايداري روتور،نيروي محوري و نهايتا شرايط كاري كه ممكن است به دليل حرارت بالا يا خورندگي سيال سخت باشد، فناوري اين نوع پمپها را در رده بالاتري نسبت به پمپهاي معمولي قرار میدهد. 

اساسا هر زمينه از فناوري با توجه به خصوصيات و پيچيده گي هاي خود نيازمند تسلط بر حوزه هاي خاص طراحي و ساخت است. با توجه به شناخت و تجربيات ما، طراحی و ساخت پمپ هاي عمودي مستلزم شناخت و تسلط در زمينه هاي مختلفي از فناوري شامل: طراحي و ساخت پمپ هاي گريز از مركز طبقاتي با ديفيوزر و پره ، آشنایی با استاندارد هاي پالايشگاهي پمپ ها، الزامات مكانيكي و هيدروليكي اين استاندرادها، آشنايي با آزمون هاي مكانيكي و هيدروليكي پمپ ها و در اختيار داشتن امكانات آزمون با دقت هاي مورد نظر استاندارد، آشنايي با فناوري هاي آزمونهاي ديناميكي و كاهش ارتعاشات پمپ ها و در نهايت آشنايي با فرايند هاي ساخت مرتبط با سوپر آلياژ ها كه در این نوع پمپ ها جایگاهی خاص دارند.    

شرکت والافراز پیشرفته ترین نرم افزارها و تجهیزات را برای طراحی سازه پمپها بکار میبرد. بطور نمونه برای استخراج پاسخ دینامیکی روتور از نرم افزار اختصاصی استفاده می گردد که توسط متخصصین شرکت تدوین شده است. مقایسه ابعاد و صلبیت بکار رفته در پمپ های شرکت والافراز در مقایسه با پمپ های دیگر بخوبی نشان میدهد که با توجه به شرایط بومی تعمیر و نگهداری در ایران از سازه های مقاوم تر با پاسخ دینامیکی مطمئن تر استفاده شده است.

 

 • حداکثر دبی :             6.5m3/h 
 • حداکثر فشار :               220m
 • سایز ورودی و خروجی :      "2
 • حداکثر دبی :             9m3/h
 • حداکثر فشار :             240m
 • سایز ورودی و خروجی :    "2
 • حداکثر دبی :           14m3/h
 • حداکثر فشار :          220m
 • سایز ورودی و خروجی :   "2
 • حداکثر دبی :          20m3/h
 • حداکثر فشار :           280m
 • سایز ورودی و خروجی :  "2
 • حداکثر دبی :         34m3/h
 • حداکثر فشار :           290m
 • سایز ورودی و خروجی :  "2
 • حداکثر دبی :        70m3/h
 • حداکثر فشار :         300m
 • سایز ورودی و خروجی :  "2 & "4
 • حداکثر دبی :        100m3/h
 • حداکثر فشار :          440m
 • سایز ورودی و خروجی :   "4
 • حداکثر دبی :      140m3/h
 • حداکثر فشار :         240m
 • سایز ورودی و خروجی :  "4
 • حداکثر دبی :       180m3/h
 • حداکثر فشار :         290m
 • سایز ورودی و خروجی :  "4