حضور شرکت والافراز در بیست و دومین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی

96/02/27

شرکت والافراز در بیست و دومین نمایشگاه نفت ، گاز پتروشیمی شرکت کرده و از جدیدترین دستاوردهایش در زمینه تجهیزات سرچاهی بهره برداری کرد