برگزاری دوره تخصصی مرکز ملی آزمون و تحقیقات پمپ های گریز از مرکز

95/08/24

این دوره آموزشی از تاریخ 1395/10/05 به مدت سه روز در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ( مرکز ملی آزمون و تحقیقات پمپ های گریز از مرکز) برگزار میگردد

مخاطبان دوره : دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي مرتبط، مديران و بخش هاي نظارتي، مهندسين ناظر تاسيسات سازمان نظام مهندسي، مديران و كارشناسان شاغل در صنايع مختلف و ديگر علاقه مندان میباشد

موضوعات آموزشی

١- مشخصات عمومی پمپ ها گریز از مرکز

٢- معرفی انواع پمپ های گریز از مرکز

٣- بررسي عملكرد هيدروليكي پمپ‌هاي گريز از مركز

٤- استخراج منحني مشخصه پمپ( تئوريك و واقعي)

٥- بررسي راه هاي اتلاف انرژي هيدروليكي و مكانيكي

٦- منحني مشخصه مدار و تعیین نقطه کار عملیاتی پمپ

٧- اثر ویسکوزیته

٨- روش آزمون پمپ ها

٩- سری و موازی کردن پمپ ها

١٠- روش های کنترل و تغییر نقطه کار پمپ

١١- اصول تشابه در پمپ‌هاي گريز از مركز

١٢- كاويتاسيون

١٣- نيروهاي محوري و شعاعي و روش های کنترل آن

14- بررسی عیوب اصلی عملکردی پمپ ها و روش شناسایی

کارگاه های آموزشی همراه دوره

١- انجام آزمون هیدرولیکی و استخراج منحنی مشخصه پمپ

٢- بررسی عملی محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ها

 

 

ارائه گواهینامه رسمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

محتوای آموزشی این دوره با صلاح دید دانش پژوهان میتواند تا 25 درصد تغییر کند

 

علاقه مندان به شرکت در این دوره میتوانند با شماره 56277048-021 آقای برزگر تماس بگیرند