طراحي، ساخت و راه اندازي خط مكانيزه آزمون پمپ هاي گريز از مركز مطابق با گريد 1 استاندارد ISO9906

94/12/04

 

اعضاء هيات علمي و متخصصين شركت دانش بنيان والافراز  موفق به ساخت مركز ملي آزمون پمپ هاي گريز از مركز در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران شده اند. اين مركز توانايي آزمون تمام مكانيزه پمپ هاي گريز از مركز  مطابق استاندارد ISO  9906 GRADE1  را دارا مي باشد. اين مركز آزمون با هدف هاي مختلف ايجاد گرديده كه در ادامه اشاره شده است.     

 تجربه نشان داده است كه صنعت كشور جهت ارتقاء نيازمند شاخص هايي شفاف است. اين شاخص ها ميتوانند جايگاه يك واحد صنعتي را نسبت به رقباي داخلي و خارجي مشخص نمايند. در صورتي كه اين شاخص ها وجود نداشته باشند سازندگان توان ارزيابي خود را نخواهند داشت  اين مسئله زيانهاي عديده اي را بدنبال خواهد داشت. تعدادي از اين زيان ها عباتند از:

1- عدم وجود شاخص هاي مناسب براي سازنده جهت تشخيص جايگاه خود و تعريف و تدوين استراتژي هاي عملياتي جهت ارتقاء كيفيت

2- عدم وجود شاخص هاي مناسب براي مصرف كننده جهت انتخاب درست.

3- اتلاف انرژي و هرز رفتن سرمايه هاي كشور

4- عقب افتادن نسبت به رقباي خارجي كه با پايش مداوم شاخص هاي عملكردي آنها را ارتقاء مي دهند.

5- عدم وجود بستر مناسب جهت استفاده از توان علمي و دانشگاهي كشور در راستاي ارتقاء كيفيت. 

 ميزان اهميت تدوين شاخص براي يك محصول صنعتي در پاسخ به سوالات زير مشخص خواهد شد.

1- اين محصول چه سهمي در واردات يا توليد در كشور را داراست؟

2- چه سهمي از مصرف انرژي در كشور را به خود اختصاص داده است؟

3- آيا مصرف كنندگان و توليد كنندگان ميتوانند براحتي كارآيي و راندمان محصول خود را ارزيابي و اندازه گيري كنند يا نيازمند به اندازه گيري هاي خاص و دقيقي هستند كه براي آنها ممكن نيست.

4- با تدوين شاخص ها ارزيابي چه ميزان مي توان در بهبود متغيرهاي عملكرد  تاثير گذاشت و تاثيرات اقتصادي آن چقدر خواهد بود؟     

 مستندات و آمار موجود در كشور نشان ميدهد كه تنها پمپ هاي شناور درون چاهي   13%  از مصرف برق كشور يعني حدود 5000  مگاوات ظرفيت نيروگاهي را بخود اختصاص داده اند. اين در حالي است كه از مجموع حداقل 500000 پمپ شناور درون چاهي نيمي از آنها برقي شده اند و بقيه طبق برنامه هاي وزارت نيرو در حال برقي شدن هستند. از طرف  ديگر بر اساس امارهاي جهاني حدود 25% مصرف برق صنعت را پمپ هاي گريز از مركز به خود اختصاص داده اند. اين آمارها نشان ميدهد كه پمپ هاي گريز از مركز مصرف برق قسمت عمده اي از ظرفيت هاي نيروگاهي را به خود اختصاص داده اند. حجم بسيار بالاي واردات پمپ هاي آب در كنار توان بالاي علمي و دانشگاهي نكات ديگري هستند كه وجود يك مركز آزمون مستقل، مكانيزه و داراي توان اندازه گيري با دقت هاي بالا را ضروري مي نمايد.