شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران

94/07/10

شرکت والافراز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران حضوری فعال و پرشور داشت .  مدیریت شرکت والافراز جناب آقای مهندس امامی از کلیه بازدیدکنندگان محترمی که از غرفه والافراز در نمایشگاه دیدن نموده بودند کمال تشکر و قدردانی را داشته و امید دارند که بتوان با عنایت به خداوند و پیروی از منویات رهبر گرانقدرمان در خصوص اقتصاد مقاومتی گامی پویا و ارزنده در ارج نهادن به محصول ایرانی برداریم.