کاربرد پمپهای شرکت والافراز در بویلرهای صنعتی

93/11/10

پمپ های عمودی طبقاتی شرکت والافراز در تغذیه دیگ های بخار

وظیفه پمپهای تغذیه آب دیگ بخار، تحویل دادن آب تحت فشار به دیگ بخار است. آنها این کار را از طریق مکش آب از منبع های تغذیه آب و پمپ کردن آن به بویلر با فشار بالا انجام میدهند. خط های تولید به شدت وابسته به عملکرد و کارایی کارامد و قابل اعتماد دیگها هستند به همین دلیل پمپهای کلاس S2والافراز پمپی قوی و قابل اعتماد برای دیگ های بخار و آب داغ محسوب میشود بخصوص اینکه در این کلاس طراحی های خاصی برای تحمل شرایط بحرانی و نامطلوب در نظر گرفته شده است.

طراحی پمپهای تغذیه دیگهای بخار از سخت ترین و چالش برانگیزترین طراحی ها به حساب می آید. فرایندهایی شامل فشار بالای سیال، دمای بالا و تعداد قطع و وصل شدن زیاد پمپ، باعث ایجاد تنش زیادی در پمپ شده و الزامات خاصی را می طلبد. والافراز پمپهای خود را از خیلی جنبه ها بهینه نموده است تا قادر به هندل کردن این شرایط دشوار باشد. پمپهای VF والافراز درجه حرارتی نزدیک به 140 درجه سانتی گراد را تحمل کرده و استفاده از پروانه های آلومینیوم برنز و بوشهای فسفر برنز در این کلاس الزامات قابل توجه ای به این نوع از پمپها داده است.

چالشهایی که در طراحی این نوع از پمپها باید مد نظر گرفته شود عبارتند از :

1- دمای بسیار بالای آب و بخار داغ که میتواند باعث خرابی پمپ، شفت و مکانیکال سیل شود.

2- کم شدن آبدهی و بالا رفتن فشار پمپ

3- در فشارهای بالا مانند دیگ بخار، پمپ در شرایط عملیاتی سخت کار میکند

4- انقباض و انبساط مداوم قطعات پمپ به دلیل حرارت بالای سیال باعث ایجاد تنشهای زیادی در پمپ میشوند