کسب دانش فنی

93/05/14

متخصصان شرکت والافراز آموزشهای فنی و تخصصی ذیل را کسب نموده اند تا با نوآوری و کشف ایده های خلاق بتوانند هر چه بهتر به نیازهای مشتریان پاسخ های مناسب دهند. 

          آموزش و طراحي پمپ ها گريز از مركز در صنايع پمپ سازي ايران

          مشاركت در كسب دانش فني طراحي پمپ  هاي API-610 از شركت سيگما كشور چك 

          كسب دانش فني طراحي، تست هاي ديناميك سازه و مشخصات ارتعاشي در كشور ايتاليا 

          كسب دانش فني كار مهندسي با نرم افزار هاي المان محدود دركشور ايتاليا 

          انجام پروژه طراحي شير هاي توپي با سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي و نهايتا خريد دانش فني طراحي از سازمان 

          مشاركت در پروژه هاي انتقال دانش فني  ساخت و توليد شير هاي پالايشگاهي با كشور اسلوني