شرکت کاسپین

گروه صنعتی کاسپین در سال 2008 به منظور تصفیه و ضدعفونی کردن آب در ابعاد اقتصادی(فروش) و بازارهای محلی در ایران تاسیس شد. کاسپین پروسه کامل تصفیه سازی آب از تکنولوژی ازن تا اولترافیلتراسیون و طراحی سیستم های اسمزی معکوس ، نصب و خدمات پس از فروش را عرصه می کند.

برخی از الکتروپمپ های خریداری شده توسط شرکت محترم کاسپین در ذیل لیست شده اند با کلیک بر روی شماره سریال پمپ میتوانید گزارش تست ، تاریخ تحویل ، تعمیرات انجام شده روی پمپ و اطلاعات مفید دیگری را بدست آورید.