شرکت آذرآکارسو

شرکت آذرآکارسو در استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه واقع میباشد و سالهاست که در زمینه تولید بوسترهای ساختمانی و آتش نشانی فعالیت دارد.

برخی از الکتروپمپ های خریداری شده توسط شرکت محترم آذرآکارسو در ذیل لیست شده اند با کلیک بر روی شماره سریال پمپ میتوانید گزارش تست ، تاریخ تحویل ، تعمیرات انجام شده روی پمپ و اطلاعات مفید دیگری را بدست آورید.