تولید پمپ های عمودی طبقاتی

پمپ های فشارقوی شرکت والافراز

متخصصين شركت والافراز تجربه اي طولاني و ارزشمند در زمينه تولید فناوري داشته اند كه موارد زير از آن جمله اند:

                                        طراحي مكانيكي پمپ هاي عمودي با دبي 0.5 و 1 مترمكعب در ثانيه در شركت صنايع پمپ سازي ايران 

                                        مهندسي معكوس 4 تيپ پمپ هاي MOVI و توليد آن براي شركت تلمبه ايران

                                        طراحي و ساخت 9  تيپ پمپ فشار قوي عمودي در شركت والافراز

                                        تدوين نرم افزار هاي تحليل ديناميكي روتور

                                        طراحي و ساخت پمپ هاي خودمكش

                                        ايجاد بستر آزمون هيدروليك و مكانيك پمپ ها 

پمپ هاي تولیدی شرکت به محصولي با قابليت اعتماد بالا در بین مشتریانش تبدیل شده است. والافراز تنها سازنده این نوع پمپ ها ( با دبی بالا ) در بین سازندگان داخلی است که میتواند به رقيبي سرسخت براي برند هاي معتبر تبديل شود. اين پمپ ها اخيرا توانسته اند تاييديه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران را كسب نمايند. 

برای اطلاعات بیشتر از اینجا وارد شوید